Hjælp med markedsføring

Med en gennemprøvet marketingplan behøver du ikke "opfinde den dybe tallerken igen"

En af de største fordele ved at starte din egen Moogio butik er, at du gør det med en afprøvet markedsføringsplan, der hurtigt genererer trafik til din butik. Du vil med andre ord ikke være nødt til at ”opfinde den dybe tallerken igen”.

Central markedsføring

En velfungerende markedsføring er et must for at nå ud til kunderne. Moogios marketingafdeling udarbejder hvert år en central marketingplan, hvor centrale aktiviteter, kampagner og annoncer i aviser, på nettet og de sociale medier planlægges og koordineres i detaljer. Et vigtigt arbejde, der laves centralt, er at følge op og måle, hvilke aktiviteter der giver bedst effekt på butiksniveau og for kæden som helhed.

Markedsføringsmateriale

Marketingafdelingen udarbejder og producerer kampagnemateriale og trykte medier, som du selv bestiller og anvender lokalt. Det kan for eksempel dreje sig om annoncemateriale til direkte udsendelse, trykte medier, ”mæglerskilte” og kampagneskilte i butikken.

Lokal markedsføring

I vores populære franchisetager-uddannelse lægger vi stor vægt på at lære dig at planlægge og arbejde med lokal markedsføring. Du planlægger og gennemfører selv dine aktiviteter i løbet af året, men det er vigtigt at sørge for, at din lokale aktivitets- og markedsføringsplan understøttes af den fælles markedsføringsplan. Vi coacher dig til at planlægge og gennemføre dette på allerbedste vis. Hvis du skulle ønske hjælp til gennemførelsen af en eller flere dele af din lokale markedsføringsplan, kan supportkontoret hjælpe dig til kostpris.

Uddannelse og konferencer

Der er meget interessant at tale om, når vi mødes til vores interne uddannelseskurser og konferencer. Markedsføring er dog altid et fast punkt, hvor både vi som franchisegivere og alle franchisetagere ser en meget stor værdi i at dele egne erfaringer med andre og lære af andre.

Er du nysgerrig? Tal med os, så fortæller vi dig mere.

Ring eller send en mail, hvis du vil vide mere om de muligheder, som Moogios franchisekoncept giver, og hvilke personer vi søger.

Søren Grønborg
Country Manager